Poďte sa naučiť niečo nové...

Profesionálne vzdelávacie kurzy v oblasti verejného obstarávania určené začiatočníkom, pokročilým aj profesionálom. Pre jednotlivcov a organizácie.

23

február

2023

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

Školenie zamerané na zákonnú úpravu povinného používania elektronickej platformy v kontexte so súkromnými elektronickými prostriedkami.

69,00

EUR bez DPH

záznam z webinára

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

Školenie zamerané na zákonnú úpravu povinného používania elektronickej platformy v kontexte so súkromnými elektronickými prostriedkami.

69,00

EUR bez DPH

15-16

február

2022

Prezenčne

od 09:00 do 15:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Veľké školenie FIDIC

Aktuálna rozhodovacia prax UVO vo veciach FIDIC zmluvných podmienok,

Nároky z FIDIC zmlúv a ich riešenie podľa režimu verejného obstarávania

 

250,00

EUR bez DPH

23

november

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (nielen na materské škôlky)

Usmernenie sprostredkovateľského orgánu č. 11 o navýšení cien stavebných prác k zmluvám na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl.

69,00

EUR bez DPH

08

december

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Mgr. Miriam Slobodnikova, PhD.

Ako správne obstarávať?

  • Prenájom motorových vozidiel;
  • upratovacie služby;
  • elektronické stravovacie karty a stravné lístky.

59,00

EUR bez DPH

15

december

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

100 príkladov, otázok a odpovedí o verejnom obstarávaní

Workshop o problémoch a dopadoch veľkej novele zákona.

69,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinné zelené verejné obstarávanie platné od októbra 2022.

Webinár o nástrojoch zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách.

79,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Témou Vás budú sprevádzať:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.
PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nové pravidlá pre používanie elektronickej platformy a informačných systémov na elektronickú komunikáciu.

70,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

1651049495148

Ing. Ivana Hodošiová

Smernica o verejnom obstarávaní.

Webinár určený pre verejných obstarávateľov, ktorí majú zavedené vnútorné pravidlá vo forme smernice. Na praktických príkladoch a ukážkach si vysvetlíme ako správne upraviť aktuálnu smernicu podľa nových pravidiel vyplývajúcich z novely zákona.

59,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien – rozhodovacia a metodický pohľad UVO

Webinár venovaný možnostiam uzatvárania dodatkov z dôvodu extrémneho nárastu cien nie len v stavebníctve.

79,00

EUR bez DPH