Poďte sa naučiť niečo nové...

Profesionálne vzdelávacie kurzy v oblasti verejného obstarávania určené začiatočníkom, pokročilým aj profesionálom. Pre jednotlivcov a organizácie.

03

júl

2024

Microsoft
Teams

od 09:00 do 14:00 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní a zákona o strategických investíciách

Od 1.8.2024 vstupuje do platnosti revolučná novela zákona o verejnom obstarávaní. Webinár o všetkých zmenách a reálnom dopade nového zákona.

169,00

EUR bez DPH

17

apríl

2024

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Verejné obstarávanie v stavebníctve – stavebné zákazky

Webinár o tom ako sa správne pripraviť zákazky na stavebné práce.

Výkaz výmer nemusí byť záväzným dokumentom a ekvivalent môže mať viacero významov.

80,00

EUR bez DPH

27

marec

2024

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Webinár o tom ako sa správne pripraviť na verejné obstarávanie a pravidlá, ktoré prináša Plán obnovy a odolnosti.

Samozrejmou súčasťou školenia budú praktické príklady a ukážky ako obstarávať projekty financované z POO.

80,00

EUR bez DPH

23

január

2024

Microsoft
Teams

od 09:00 do 15:30 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

70 príkladov z praxe – najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach

Školenie sa nezameriava na analýzu najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania. Každé porušenie bude analyzované na konkrétnom prípade a zároveň si spoločne navrhneme aj správne riešenie danej situácie.

120,00

EUR bez DPH

13.

december

2023

 

Microsoft
Teams

od 09:00 do 12:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nové pravidlá pre kontrolu verejného obstarávania

Zmeny v pravidlách kontroly verejného obstarávania eurofondových zákaziek! Každá súťaž bude podliehať rizikovej analýze a kontrolované budú len zákazky s vysokým rizikovým faktorom.

Webinár o tom ako urobiť súťaž, ktorá nebude podliehať  kontrole verejného obstarávania.

69,00

EUR bez DPH

19.

október

2023

 

Microsoft
Teams

od 09:00 do 12:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nový informačný systém eForms

Od 16.10.2023 verejné obstarávanie po novom! Odosielanie oznámení, výziev a podaní úplne po novom. Pôvodný systém ISZU, ktorým sme odosielali oznámenia na publikáciu do vestníka končí a nahradí ho nový systém eForms.

Praktický workshop s ukážkami používania nového systému.

69,00

EUR bez DPH

12

september

2023

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nové pravidlá pre projekty z PLÁNU OBNOVY

Všetci žiadatelia o dotácie z nových eurofondov a Plánu obnovy musia vo svojich projektoch dodržiavať nové zásady, ktoré majú podporovať zelenú transformáciu. Ide o zásady „výrazne nenarušiť“ a „nespôsobovať významnú škodu“. Čo znamenajú tieto zásady pre žiadateľov v praxi? Všetko si vysvetlíme na webinári v 12. septembra 2023.

69,00

EUR bez DPH

17.

august

2023

(zmena!)

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Ako na úplne novú elektronickú platformu

Dlho očakávaná elektronická platforma je na svete. Nové prostredie, nový vzhľad, nové funkcie a nové problémy… Praktický workshop s príkladmi a návodmi, ako na novú elektronickú platformu.

79,00

EUR bez DPH

25

máj

2023

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nová jednotná príručka pre prijímateľov eurofondov

Od apríla 2023 platí aktualizovaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ. Nové pravidlá verejného obstarávania pre nové programové obdobie.

69,00

EUR bez DPH

23

február

2023

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

Školenie zamerané na zákonnú úpravu povinného používania elektronickej platformy v kontexte so súkromnými elektronickými prostriedkami.

69,00

EUR bez DPH

záznam z webinára

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinná elektronická platforma od 1.2.2023

Školenie zamerané na zákonnú úpravu povinného používania elektronickej platformy v kontexte so súkromnými elektronickými prostriedkami.

69,00

EUR bez DPH

15-16

február

2022

Prezenčne

od 09:00 do 15:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Veľké školenie FIDIC

Aktuálna rozhodovacia prax UVO vo veciach FIDIC zmluvných podmienok,

Nároky z FIDIC zmlúv a ich riešenie podľa režimu verejného obstarávania

 

250,00

EUR bez DPH

23

november

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (nielen na materské škôlky)

Usmernenie sprostredkovateľského orgánu č. 11 o navýšení cien stavebných prác k zmluvám na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl.

69,00

EUR bez DPH

08

december

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

JUDr. Mgr. Miriam Slobodnikova, PhD.

Ako správne obstarávať?

  • Prenájom motorových vozidiel;
  • upratovacie služby;
  • elektronické stravovacie karty a stravné lístky.

59,00

EUR bez DPH

15

december

2022

Microsoft
Teams

od 09:00 do 13:00 hod

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

100 príkladov, otázok a odpovedí o verejnom obstarávaní

Workshop o problémoch a dopadoch veľkej novele zákona.

69,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Povinné zelené verejné obstarávanie platné od októbra 2022.

Webinár o nástrojoch zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách.

79,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Témou Vás budú sprevádzať:
JUDr. Juraj Tkáč, PhD.
PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Nové pravidlá pre používanie elektronickej platformy a informačných systémov na elektronickú komunikáciu.

70,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

1651049495148

Ing. Ivana Hodošiová

Smernica o verejnom obstarávaní.

Webinár určený pre verejných obstarávateľov, ktorí majú zavedené vnútorné pravidlá vo forme smernice. Na praktických príkladoch a ukážkach si vysvetlíme ako správne upraviť aktuálnu smernicu podľa nových pravidiel vyplývajúcich z novely zákona.

59,00

EUR bez DPH

Záznam z webinára

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien – rozhodovacia a metodický pohľad UVO

Webinár venovaný možnostiam uzatvárania dodatkov z dôvodu extrémneho nárastu cien nie len v stavebníctve.

79,00

EUR bez DPH

Návrat hore