9. jún 2023

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Ako na úplne novú elektronickú platformu

Dlho očakávaná elektronická platforma je na svete. Nové prostredie, nový vzhľad, nové funkcie a nové problémy…

Praktický workshop s príkladmi a návodmi, ako na novú elektronickú platformu.

Už od 29.05.2023 začína „ostrá“ prevádzka elektronickej platformy. Nové zákazky bude možné po novom vyhlasovať už len v novom prostredí elektronickej platformy. Zákazky sa budú vyhlasovať cez portál www.eplatforma.gov.sk. Nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk), a teda aj systém IS EVO, bude mať iný dizajn, ako má v súčasnosti portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ktorý bol vytvorený v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

 

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Na školení sa dozviete ako využívať elektronickú platformu, ale aj to, aké máte práva a povinnosti v prípade ak ste doteraz používali iné elektronické prostriedky (JOSEPHINE, Eranet, Tendernet, Elena, EVOservis a iné).

Spôsobené zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:

 1. založenie novej zákazky realizovanej cez IS EVO nebude možné cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
 2. vstup do zákazky realizovanej cez IS EVO pre členov komisie a kontrolné orgány nebude možný cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
 3. priradenie nových používateľov k organizácii si bude vyžadovať vytvorenie účtov na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) aj EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a ich následné spárovanie.

Spôsobené zmeny pre hospodárske subjekty (záujemcov/uchádzačov):

 1. vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu je potrebné vykonať cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk) a nie cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk),
 2. registrácia a validácia nového hospodárskeho subjektu nebude možná cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk),
 3. aktivity, ako sú napr. úpravy údajov HS, správa používateľov HS, zobrazenie zoznamu zákaziek, na ktoré už má HS vytvorenú väzbu, nebude možné vykonať cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál EPVO (www.eplatforma.gov.sk).

 

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.