19. október 2023

od 09:00 do 12:00 hod

online Microsoft Teams

Nový informačný systém eForms

Dlho očakávaná zmena formulárov používaných pre komunikáciu s ÚVO a Publikačným úradom EÚ prichádza 16.10.2023.

Prinášame praktický workshop s príkladmi a návodmi, ako na nový portál eForms.

Nové zákazky bude možné po novom vyhlasovať už len v novom prostredí systému eForms. Nový portál však nebude slúžiť ako elektronický prostriedok, teda nenahradí elektronickú platformu.

Ako pracovať s portálom eForms, aké zmeny prináša, kde prichádza zjednodušenie a na čo si bude potrebné zvyknúť?

Workshop s praktickými príkladmi.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Na školení sa dozviete ako využívať portál eForms, ale aj to, ako eForms funguje alebo bude fungovať v spojení s elektronickou platformou a súkromnými elektronickými prostriedkami.

Spôsobené zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov:

 1. Odoslanie Oznámení už nebude možné cez portál IS ZÚ (www.uvo.gov.sk), ale len cez nový portál eForms,
 2. Formuláre budú mať úplne nový dizajn a nové prvky kontroly,
 3. Pôvodný systém IS ZÚ úplne zanikne a úpravy pôvodných oznámení budú prebiehať už len  novom systéme eForms.

 

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebné prihlásenie do používateľského konta na stránke www.skolaobstaravania.sk. Registráciu zabezpečí pre každého prihláseného účastníka Škola obstarávania
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk
 6. UPOZORNENIE: Škola obstarávania si vyhradzuje zmenu termínu konania webinára v prípade nasadenie systému eForms zo strany ÚVO neprebehne v očakávaných termínoch, alebo nasadenie nebude kompletné (po nasadení môžu byť chyby v prepojení systémov eForms a Elektronickou platformou)!

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore