3.november 2022

09:00 -13:00 hod

Povinné zelené verejné obstarávanie platné od októbra 2022

Na konci augusta vláda uznesením č. 541/2022 schválila povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. Uznesenie, ktoré je účinné od 1. októbra 2022 sa týka zákaziek od 30 000 eur.
Koho sa daná povinnosť týka? Uznesenie sa týka najmä štátnej správy, ústredných orgánov, no na zmeny sa musia pripraviť aj dodávatelia stavebných prác. Zmeny sa netýkajú samospráv.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

79,00 EUR bez DPH

Hlavné témy k povinnosti uplatňovať prvky zeleného verejného obstarávania:

1) Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?

2) Na aké druhy zákaziek sa aplikuje, od kedy?

3) Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť aj zákazku ktorá nie je zelená? Aké sú sankcie za nevyhlásenie zeleného verejného obstarávania?

4) Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?

5) Podmienky účasti: postačuje ISO/EMAS na to, aby bola zákazka považovaná za ekologickú? + požiadavky na strojné vybavenie

6) Zelený opis predmetu zákazky – čo sú katalógové listy (environmentálne charakteristiky) Európskej komisie, ako s nimi pracovať? Je možné abstrahovať len časť týchto charakteristík? Obsahujú tieto charakteristiky aj reálne návrhy ako nastaviť zákazku zelenú?

7) Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo – čo je ISO 20 400 a ako ho premietnuť do environmentálnych požiadaviek zmluvy o dielo?

Organizačné pokyny:

  1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
  2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
  3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
  4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
  5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
    Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

 

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

Návrat hore