13. december 2023

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Nové pravidlá pre kontrolu verejného obstarávania

Nové pravidlá pre kontrolu verejného obstarávania z OP Slovensko 2021-2027.

Do platnosti vstúpila nová Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom.

Webinár o tom, aké druhy rizík vo verejnom obstarávaní budú vyhodnocované a ako sa vyhnúť administratívnej kontrole.

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

69,00 EUR bez DPH

Obsah školenia:

Na školení sa dozviete ako pripraviť  a realizovať súťaž, ktorá nebude podliehať administratívnej kontrole.

Nové pravidlá pre kontrolu verejného obstarávania:

 1. individuálny model analýzy rizík vo verejnom obstarávaní,
 2. kontrola pred uzatvorením zmluvy,
 3. kontrola pred uzatvorením dodatku,
 4. kontrolné výstupy systému ARACHNÉ,
 5. riziká konfliktu záujmov, korupcie a negatívnej medializácie,
 6. vplyv podmienok účasti na rizikovú analýzu…

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore