15. december 2022

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Ako správne obstarávať?

 • Prenájom motorových vozidiel – nie je nutné mať vlastný vozový park, napr. v Rakúsku sa zistilo na základe štatistiky, že na magistráte Viedne sa autá používajú priemerne len 2 hod. denne, náklady na ich nákup a údržbu sú však neporovnateľne vysoké, ak by si vozidlá magistrát prenajímal na tieto 2 hodiny ušetril by veľké finančné prostriedky. Čo myslíte išlo by to aj u nás?
 • Upratovacie služby – akým spôsobom môžeme využit v zákazke zelené prvky?
 • Elektronické stravovacie karty – podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce musí zamestnávateľ poskytovať zamestnancom elektronické stravovacie karty od 1.1.2023
1652775373413

JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

59,00 EUR bez DPH

Obsah webinára :

Ako v zákazkách správne nastaviť:

 • Predmet zákazky
 • Podmienky účasti
 • Kritériá
 • Zmluvné podmienky
 • Priebeh realizácie zákazky
 • Diskusia

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

 

Vyskúšajte naše ďalšie produkty:

JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.

JUDr. Miriam Slobodníková je spoluautorka monografie Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi.

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac než 10 rokov a počas svojej praxe zastupovala množstvo verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov vo verejnom obstarávaní.

Je skúsenou autorkou a odbornou prispievateľkou do časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore