27. marec 2024

od 09:00 do 13:00 hod

online Microsoft Teams

Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Príprava projektov financovaných z Plánu obnovy je v plnom prúde.

Nastal najvhodnejší čas správne sa pripraviť aj na verejné obstarávanie a pravidlá, ktoré s týmto spôsobom financovania súvisia.

Webinár zameraný na praktické príklady a ukážky ako obstarávať projekty financované z POO.

Juraj Tkáč

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Autor komentára k Zákonu o verejnom obstarávaní

MatusDz 6921 @Patrik Minar

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ Školy obstarávania

80,00 EUR bez DPH (96 EUR vrátane DPH)

Obsah školenia:

Cieľová skupina:

 • Verejní obstarávatelia
 • Prijímatelia projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR
 • Záujemcovia o čerpanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Program:

9:00 – 9:30:

 • Úvod do problematiky obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR
 • Prezentácia Príručky k procesu verejného obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

9:30 – 10:30:

 • Postupy zadávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO:
  • Obsah dokumentácie
  • Kontrola
  • Konflikt záujmov
  • Pravidlá pre zadávanie zákaziek z výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO
  • Pravidlá pre zadávanie zákaziek do 10 000 eur

10:30 – 11:00:

 • Prestávka

11:00 – 12:00:

 • Prieskum trhu:
  • Výzva na predkladanie ponúk a jej vyhodnotenie
  • Internetový prieskum
  • Pravidlá pre zadávanie zákaziek tzv. „malého rozsahu“
  • Obsah dokumentácie
  • Pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou cez vlastný prieskum

12:00 – 13:00:

 • Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:
  • Obsah dokumentácie
  • Lehoty na predkladanie ponúk
  • Konflikt záujmov
  • Kolúzia
  • Proces kontroly verejného obstarávania
 • Podlimitné a nadlimitné zákazky:
  • Lehoty na predkladanie ponúk
  • Obsah dokumentácie
  • Konflikt záujmov
  • Dodatky
 • Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže:
  • Pre aké druhy zákaziek je potrebné ich skúmať
  • Čo má obsahovať dokumentácia o skúmaní rizikových indikátorov
  • Skúmanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní

13:00:

 • Záver a diskusia

 

Organizačné pokyny:

 1. Účastníkom bude zaslaný link na prihlásenie sa do schôdze MicrosoftTeams deň pred konaním webinára.
 2. Prístup je možný pomocou aplikácie alebo webovým prehliadačom MS Edge
 3. Záznam z webinára bude pre účastníkov bezplatný a sprístupnený do 3 dní od konania webinára.
 4. Pre prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia na stránke www.skolaobstaravania.sk
 5. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Zakladateľ portálu Škola obstarávania

Je dlhoročným odborníkom vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov.

Je tvorcom analytického systému TRANSPAREX, ktorý ako jediný umožňuje identifikáciu konfliktu záujmov, overenie konečných užívateľov výhod podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ale umožňuje aj vyhodnotenie rizikových indikátorov akými sú protisúťažné praktiky dodávateľov, mimoriadne nízka ponuka z pohľadu dodávateľských cien alebo overovanie osobného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov.

Návrat hore