Poďte sa naučiť niečo nové...


Profesionálne vzdelávacie kurzy v oblasti verejného obstarávania určené začiatočníkom, pokročilým aj profesionálom. Pre jednotlivcov a organizácie.

Profesionálne školenia

Lekcie sú pripravované profesionálmi z praxe.

Kurzy a kvízy

Overujte získavané vedomosti po každom kurze kvízom.

Certifikované kurzy

Certifikát po úspešnom ukončení kurzu

€69

Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (nielen na materské škôlky)

€70

Webinár – Nové pravidlá pre používanie elektronickej platformy a informačných systémov na elektronickú komunikáciu

€50

Webinár – Ako sa vyhnúť pokutám vo vzťahu k všeobecnému metodickému usmerneniu č.7-2022

Webinár

Webinár – Smernica o verejnom obstarávaní

Webinár

Webinár – Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien

Webinár

Zákazky s nízkou hodnotou vo svetle novely

Čoskoro dostupné
files, paper, office-1614223.jpg

Podmienky účasti – Osobné postavenie

Čoskoro dostupné
concept, man, papers-1868728.jpg

Príprava a plánovanie verejného obstarávania

« » stránku 1 / 2

Pridajte sa k spokojným klientom

Služba KONFLIKT CHECK je pre mňa ideálnou voľbou pre identifikáciu konfliktu záujmov bez potreby časovo náročného vyhľadávania napriek webovými stránkami. Geniálny systém Vám konflikt záujmov identifikuje a pre potreby kontrolných orgánov
Vyzdvihujeme dlhodobo overenú kvalitu poskytovaných služieb a permanentný individuálny prístup, ktorý vnímame najmä cez spôsob doručovania služby aj nad rámec dohodnutých časov a rozsahu spolupráce, a v neposlednom rade v kooperatívnej spolupráci a profesionálnej komunikácii.
Školenie zamestnancov bolo zamerané na odhalenie slabín procesov verejného obstrarávania a nástrojov na ich elimináciu. S poskytovanými službami sme boli maximálne spokojní, zvlášť oceňujeme precíznosť a promptnosť dodávateľa služieb.
Návrat hore