concept, man, papers-1868728.jpg

Príprava a plánovanie verejného obstarávania

Aktuálny stav
Nezaregistrovaný
Cena
Zatvorené
Začať
Tento kurz bude čoskoro k dispozícii

Čo sa v kurze naučíte

Verejné obstarávanie je proces, ktorého výsledok je závislý na kvalitnej príprave a plánovaní. Od rozhodnutia o tom, že sa ide niečo nakupovať po samotné vyhlásenie súťaže prebieha veľa čiastkových činností. Dobrý projektový tím, alebo aj jedna poverená osoba dokáže pri využití správnych postupov pripraviť úspešnú súťaž, ktorej výsledkom bude nie len kvalitný dodávateľ ale aj bezproblémové plnenie zmluvy.

Príprava a plánovanie je prvou časťou zo série kurzov o prvej fáze verejného obstarávania. Od prvých krokov sa hladko dostaneme až k príprave súťažných podkladov a ostatných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie zákazky.

Myslíte, že prípravu a plánovanie je potrebné riešiť len pri veľkých zákazkách? Po absolvovaní tohto kurzu možno zmeníte názor a s nadobudnutými vedomosťami urobíte rýchlo a kvalitne aj zákazky s nízkou hodnotou.

Pridaj komentár

Návrat hore