Školenia na mieru

Využite možnosť školení vo vašej organizácii. Individuálny prístup, školenia orientované na vaše potreby. Vhodné pre verejných obstarávateľov alebo uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Neviete ako s verejným obstarávaním začať? Alebo ako riešiť konkrétne témy? Neváhajte sa na nás obrátiť.

Ak ste uchádzačom a potrebujete pomôcť so školením vašich zamestnancov ste na správnom mieste. Naučíme vás ako správne čítať súťažné podklady, ako efektívne využiť inštitút vysvetľovania a ako efektívne napísať žiadosť o nápravu.

Vyberte si akúkoľvek tému a pripravíme vám školenie na mieru. Online alebo priamo vo vašej organizácii.

 

 

Individuálny prístup

Školenia je možné nastaviť individuálne podľa potrieb klienta. Vďaka informáciám zo systému TRANSPAREX vieme pred samotným školením urobiť analýzu verejného obstarávateľa, uchádzača alebo konkrétnych zákaziek a školenie prispôsobiť slabým a silným stránkam klienta.

Praktické skúsenosti

V prípade ak ste zamestnávateľ, ktorý potrebuje vyškoliť svojich zamestnancov či už v oblasti prípravy a realizácie verejných obstarávaní alebo zamestnancov na strane uchádzačov, ktorí sú zodpovední za administratívnu prípravu cenových ponúk, spracovanie žiadostí o vysvetlenie, žiadostí o nápravu alebo námietok, radi vašim zamestnancom odovzdáme naše dlhoročné praktické skúsenosti.

Flexibilita

Školenie je možné zorganizovať na základe dohody v priestoroch vašej organizácie, alebo prostredníctvom online platformy Microsoft Teams, Webex, Zoom, Google Meet alebo inej vami preferovanej online službe,v termíne a čase, ktorý vám vyhovuje. Obsah školení môže byť vopred individuálne konzultovaný so zodpovednými zamestnancami objednávateľa.

Školenie s lektorom PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac než 15 rokov. Zastupoval verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Má za sebou administráciu stoviek úspešných súťaží, prípravu množstva ponúk vo verejnom obstarávaní, žiadostí o nápravu, námietok alebo zastupovaní verejných obstarávateľov či uchádzačov pred Úradom pre verejné obstarávanie, riadiacimi či kontrolnými orgánmi. Je tiež tvorca informačného systému ELENA na elektronické verejné obstarávanie a analytického informačného systému TRANSPAREX.

Máte záujem o individuálne školenie? Kontaktujte nás:

Návrat hore