Analýzy zákaziek

Ak si nie ste istí realizovaným verejným obstarávaním alebo máte akékoľvek pochybnosti, nechajte si vypracovať nezávislý auditný záznam. Spracujeme analýzu všetkých fáz zákazky a identifikujeme možné porušenia zákona (ak vznikli) vrátane ich závažnosti a dopadovej analýzy.

Skontrolujeme určenie predpokladanej hodnoty zákazky, stanovené lehoty, podmienky súťažných podkladov, predložené ponuky ako aj kompletnú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania.

Čaká vás kontrola zákazky? Nedajte sa prekvapiť a využite možnosť predbežnej kontroly kompletnej dokumentácie z procesu verejného obstarávania.

75,00 

Prečo analýza zákazky?

Úspešné ukončenie procesu verejného obstarávania ešte neznamená, že v procese nedošlo k závažným procesným chybám. Ukončenú zákazku má možnosť skontrolovať viacero kontrolných orgánov. V prípade financovania zo štrukturálnych fondov môže dôjsť k udeleniu korekcií, t.j. zníženiu výšky poskytovanej dotácie na základe identifikovaných chýb. Výška korekcie môže dosiahnuť až 100%.

Ak zákazku kontroluje po uzatvorení zmluvy Úrad pre verejné obstarávanie a identifikuje porušenia zákona, má povinnosť udeliť verejnému obstarávateľovi pokutu do 5% z predpokladanej hodnoty zákazky.

Vďaka našej analýze, ktorá vychádza z najväčšej databázy zákaziek a ponúk z verejného obstarávania TRANSPAREX získate istotu, že vami realizovaná zákazka neobsahuje žiadne chyby. Čo ak budú chyby identifikované? Ak ste ešte nepristúpili k podpisu zmluvy a pochybenie nastalo v krokoch po predkladaní ponúk, je možnosť pristúpiť k zrušeniu vyhodnotenia a chybné kroky napraviť. Vyhnete sa tak možným pokutám od kontrolných orgánov.

Pre koho je analýza určená?

Pre verejných obstarávateľov – užitočná je analýza zákazky pred podpisom zmluvy, alebo pred začatím výkonu kontroly od ÚVO, NKÚ alebo iných kontrolných orgánov

Pre uchádzačov – ak sa chystáte využiť revízne postupy alebo máte podozrenie z nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, zistíme všetky rizikové faktory a pomôžeme s ochranou vašich práv

Pre verejnosť – kontrolná úloha verejnosti je základom transparentnosti verejného obstarávania. Ak potrebujete analyzovať konkrétne zákazky na základe vzniknutých pochybností, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ako získam analýzu zákazky?

Cena je uvedená ako cena za hodinu poskytovaných služieb. V priemere je potrebné počítať s náročnosťou analýzy zákazky približne 20 a viac hodín, v závislosti od zložitosti zákazky, počtu predložených ponúk a rozsahu dokumentácie. Cena je prispôsobovaná na základe reálneho odhadu a fakturovaná na základe počtu skutočne odpracovaných hodín.

Návrat hore