Analýzy kolúzie – kartel

Realizujete verejné obstarávanie a máte podozrenie z protisúťažného konania uchádzačov? Alebo máte podozrenie, že firmy vytvorili kartelovú dohodu a pri obstarávaní tak neviete získať ponuku s nižšou cenou?

Ste firma, ktorá sa zúčastňuje vo verejných obstarávaniach a kontrolný orgán vás neprávom obvinil z účasti na kartelovej dohode?

Na základe informácií o všetkých predložených ponukách vo verejnom obstarávaní od roku 2014 dokážeme analyzovať obchodné správanie podnikateľov. Identifikovať rizikové ukazovatele ako bid rigging, rotácia ponúk, predkladanie krycích ponúk, rozdelenie trhu a podobne. Na základe reálnych dát vypracujeme analýzu, ktorá môže slúžiť na ochranu vašich práv a záujmov.

Čo je kartel?

Pri verejnom obstarávaní sa podnikatelia opakovane stretávajú, čo im umožňuje dohodnúť si striedanie víťazstiev v tendroch. Existencia protisúťažnej dohody sa dá ľahko utajiť a podnikatelia môžu vytvoriť zdanie, že existujú konkurenčné ponuky.

Ako vzniká?

Protisúťažné správanie na základe dohody podnikateľov, ktoré nemá možnosť verejný obstarávateľ ovplyvniť sa vyznačuje nasledovnými varovnými signálmi:

  • Vytvorenie dohody o cene
  • Dohoda o rozdelení trhu

Ako sa prejavuje?

  • Podanie krycích ponúk
  • Nepredloženie alebo stiahnutie ponuky
  • Rotácia ponúk
  • Subdodávky

Ako vyzerá analýza kolúzneho správania?

Informačný systém TRANSAPREX obsahuje údaje o všetkých predložených ponukách od roku 2014. Podobnou databázou nedisponuje ani Úrad pre verejné obstarávanie či Protimonopolný úrad. Vieme podrobne analyzovať celý trh verejného obstarávania, zamerať sa na konkrétnych dodávateľov alebo produkty. Zmapujeme predkladanie cenových ponúk jednotlivými firmami, porovnáme ich správanie u rôznych obstarávateľov, ich konkurenciu a vzájomné vzťahy. Identifikujeme prieniky indikátorov rizík a vyhodnotíme možnosť existencie vzniku vertikálnej dohody. Analýza je použiteľná pri ochrane práv verejných obstarávateľov ale aj pri ochrane práv dodávateľov v prípade neodôvodneného obvinenia z protisúťažných praktík.

Máte záujem o vypracovanie analýzy kolúzneho správania?

Cenová ponuka je nastavená individuálne po úvodnej konzultácii s klientom v závislosti od potrebného rozsahu analýzy z pohľadu skúmaného časového obdobia a povahy zisťovaných skutočností. Ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o vypracovanie analýzy, neváhajte nás kontaktovať

[contact-form to=”info@skolaobstaravania.sk”][contact-field label=”Meno” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Správa” type=”textarea”][/contact-form]

Návrat hore