files, paper, office-1614223.jpg

Podmienky účasti – Osobné postavenie

Aktuálny stav
Nezaregistrovaný
Cena
Zatvorené
Začať
Tento kurz bude čoskoro k dispozícii

Čo prináša tento kurz:

Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa súťaže môže zúčastniť len taký podnikateľ, ktorý spĺňa podmienky účasti osobného postavenia. V tomto kurze si vysvetlíme čo sú podmienky účasti, ako sú charakterizované podmienky účasti osobného postavenia. Musí podmienky účasti osobného postavenia spĺňať len uchádzač alebo aj člen skupiny dodávateľov? Aké pravidlá platia pre tretie osoby a subdodávateľov? Ako má verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač prestane podmienku účasti osobného postavenia spĺňať v čase plnenia zmluvy?

Tiež sa budeme venovať všetkým druhom a typom dokladov, ktoré musia byť v súťaži predložené, kto ich vydáva a aká musí byť platnosť  dokumentov a v akom formáte ich uchádzač v súťaži predkladá.

Verejní obstarávatelia zistia ako podmienky účasti vyhodnotiť a ako postupovať v prípade ak boli doklady nahradené jednotným európskym dokumentom či čestným vyhlásením.

Podnikatelia, ktorí by sa radi verejného obstarávania zúčastnili získajú informácie o inštitúciách, ktoré je potrebné osloviť, ako vykonať zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a ako nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom či čestným vyhlásením.

V kurze sa naučíte:

  • Čo sú podmienky účasti
  • Aké doklady ich preukazujú
  • Kto vydáva jednotlivé doklady
  • Ako je možné overiť doklady cez over.si
  • Ako vyhodnotiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

Pridaj komentár

Návrat hore