Komisia vo verejnom obstarávaní

Aktuálny stav
Nezaregistrovaný
Cena
Zatvorené
Začať
Tento kurz bude čoskoro k dispozícii

Čo prináša tento kurz:

Komisia na vyhodnotenie ponúk predstavuje kolektívny orgán zriadený verejným obstarávateľom. Jej úlohou môže byť otváranie ponúk, ale predovšetkým vzniká na účely vyhodnotenia ponúk. V realizačnej fáze verejného obstarávania predstavuje základ pre právnu istotu verejného obstarávateľa ako aj jednotlivých uchádzačov.

Komisia musí spĺňať kvalifikačné predpoklady definované zákonom, pričom v kurze sa zameriavame na možnosti preukázania povinnej praxe alebo vzdelania v oblasti predmetu zákazky.  V rámci jej činnosti si zodpovieme na viaceré zaujímavé otázky, ako napr.:

 • Je možné do komisie menovať poslancov obecného zastupiteľstva ak  nemajú príslušnú prax ani vzdelanie, ale trvajú na verejnej kontrole?
 • Ako sa vysporiadať s konfliktom záujmov pri členovi komisie?
 • Môže byť člen komisie zároveň jej predsedom?
 • Ako postupovať ak sa člen komisie na hodnotení nezúčastní alebo odmieta potvrdiť výsledky vyhodnotenia.
 • Ochrana osobných údajov členov komisie.

Každý kontrolný orgán pri kontrole úkonov vo verejnom obstarávaní sleduje aj zákonnosť postupu pri vyhodnocovaní ponúk. V prípade neoprávneného vylúčenia uchádzača dochádza k neprimeraným prieťahom spôsobených odvolacími konaniami. Ak komisia podcení inštitút vysvetľovania ponúk, môže zásadne porušiť princíp rovnakého zaobchádzania a v konečnom dôsledku zapríčiniť či už zrušenie súťaže alebo vyrubenie pokút na základe výsledkov kontroly.

Vďaka nášmu kurzu sa vyvarujete najčastejším chybám, ktoré verejní obstarávatelia robia a posuniete vaše obstarávanie opäť bližšie k princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

V kurze sa naučíte:

 • Kto menuje komisiu a či môže jej členov aj odvolať
 • Aké sú kritériá na členov komisie
 • Môže člen komisie menovanie neprijať alebo odstúpiť počas vyhodnocovania?
 • Aké doklady musíme od členov žiadať?
 • Ochrana osobných údajov členov komisie.
 • Kedy sa skúma konflikt záujmov?
 • Či musí byť menovaná komisia pri zákazkách s nízkou hodnotou.

Študijný materiál ku kurzu (dokumenty word):

 • Etický kódex člena komisie
 • Životopis člena komisie
 • Menovací dekrét člena komisie
 • Prijatie menovania členom komisie
 • Odvolanie člena komisie
 • Čestné vyhlásenie člena komisie o neexistencii konfliktu záujmov
 • Vzorový protokol zo zisťovania konfliktu záujmov

Hodnotenia a recenzie

0.0
Priem. Hodnotenie
0 hodnotení
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Aké máte skúsenosti? Radi by sme to vedeli!
Nenašli sa žiadne recenzie!
Zobraziť viac recenzií
Aké máte skúsenosti? Radi by sme to vedeli!
Návrat hore