security, professional, secret-5199239.jpg

Ako podať námietku?

Aktuálny stav
Nezaregistrovaný
Cena
Zatvorené
Začať
Tento kurz bude čoskoro k dispozícii

Čo prináša tento kurz:

Počas procesu verejného obstarávania môže nastať situácia, kedy podnikateľ, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaže môže považovať jej podmienky za diskriminačné a alebo obmedzujúce. Každý hospodársky subjekt má záujem chrániť svoje právo predložiť riadnu a konkurencie schopnú ponuku v čestnej hospodárskej súťaži. Ak avšak nadobudne presvedčenie, že mu toto  právo verejný obstarávateľ či už podmienkami účasti alebo požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch obmedzuje, môže žiadať o nápravu. Ak mu verejný obstarávateľ nevyhovie, prichádza na rad Úrad pre verejné obstarávanie aby rozhodol, kto má v tomto konflikte pravdu.

V našom kurze sa naučíte kedy a ako podať žiadosť o nápravu a námietku. Voči ktorým skutočnostiam je možné vzniesť výhrady a ako napísať žiadosť o nápravu tak, aby vám bolo vyhovené.

V kurze sa naučíte:

  • Čo sú revízne postupy
  • Aký je rozdiel medzi žiadosťou o nápravu a námietkou
  • Aké sú zákonné lehoty a kedy je možné o nápravu žiadať
  • Čo má obsahovať žiadosť o nápravu a čo námietka
  • Akým spôsobom a komu sa žiadosť o nápravu a námietka doručuje
  • Ako postupovať ak považujete rozhodnutie Úradu za nesprávne

Študijný materiál ku kurzu:

  • Vzor žiadosti o nápravu
  • Vzor námietky
  • Vzor správnej žaloby

Pridaj komentár

Návrat hore