Konflikt záujmov

Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli neprimerane ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Využite jednoduchý ale účinný nástroj na overenie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní pomocou služby KONFLIKT CHECK systému TRANSPAREX.

30,00 

KONFLIKT ZÁUJMOV

Zisťujte nie len konflikt záujmov pomocou Služby KONFLIKT CHECK informačného systému TRANSPAREX. Nové funkcionality umožňujú skúmať konflikt záujmov ale aj vyhodnotiť splnenie osobného postavenia uchádzačov v reálnom čase. Zároveň však overíte konečných užívateľov výhod čím splníte jedným klikom viacero zákonných povinností.
Viete, že za proces verejného obstarávania je vždy zodpovedný štatutár? Využitím TRANSPAREX zabezpečíte právnu ochranu verejného obstarávateľa pred kontrolnými orgánmi.
Podľa zákona o verejnom obstarávaní ako aj rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie či Centrálneho koordinačného orgánu kontrolujúceho zákazky financované z Európskych fondov, je verejný obstarávateľ povinný aktívne skúmať potenciálny konflikt záujmov.

Čestné prehlásenie členov komisie podľa nálezov Úradu pre verejné obstarávanie pre splnenie týchto povinností nestačí. Konflikt záujmov je potrebné skúmať a v prípade kontroly dôkaz o takomto skúmaní predložiť kontrolnému orgánu. To platí aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.

AKO TO FUNGUJE?

V službe KONFLIKT CHECK, Jednoducho stačí zadať názov obstarávateľa, mená členov komisie na vyhodnotenie ponúk a názvy alebo IČO uchádzačov. Systém preskúma konflikt záujmov za vás. Protokol jednoducho uchováte v dokumentácii z verejného obstarávania.

Nezabudnite, že pri zistenom konflikte záujmov je automaticky udeľovaná finančná korekcia vo výške 100% financovania NFP. Vyhnite sa pokutám. KONFLIKT CHECK je efektívnym a zároveň cenovo dostupným riešením.

 

Návrat hore