Analýzy verejných obstarávateľov

Analýza verejného obstarávateľa predstavuje komplexný prehľad o realizovaných verejných obstarávaniach, zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek vrátane priamych rokovacích konaní. Výsledkom je identifikácia silných a slabých stránok verejného obstarávateľa, rizikových zákaziek ako aj rizikových dodávateľov vo verejnom obstarávaní. Prostredníctvom jedinečnej databázy, ktorá obsahuje informácie o všetkých predložených ponukách vo verejnom obstarávaní je možné porovnávať výkonnosť organizácie s verejnými obstarávateľmi rovnakého charakteru.

Analýzy sú vhodné pre kontrolu činnosti verejných obstarávateľov, pri príprave optimalizácie oddelenia verejného obstarávania, odhaľovanie protisúťažných praktík alebo aj ako príprava na individuálne školenie zamestnancov. Ak chcete mať dokonalý prehľad o verejnom obstarávaní v organizácii, využite jedinečnú službu Školy obstarávania.

ANALÝZA VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

Jedinečná databáza TRANSPAREX obsahuje informácie o všetkých zákazkách realizovaných verejnými obstarávateľmi.
Každá zákazka obsahuje informácie o predložených ponukách, cenách, priebehu a výsledku verejného obstarávania.
Ste verejným obstarávateľom? Vďaka jedinečným analýzam získate informácie o všetkých vašich zákazkách, slabých aj silných stránkach nákupov.

Uchádzači vo verejnom obstarávaní, ale aj verejnosť či kontrolné orgány, majú možnosť zistiť ako mesto/obec obstaráva, kto vyhráva zákazky a v akých cenách.

Nami vytvorené analýzy a štatistické nástroje umožňujú získať obraz o nákupnom správaní sa verejného obstarávateľa, jeho dodávateľoch, dosahovaných úsporách ale aj rizikách či neštandardnom nákupnom správaní.

ČO TÝM ZÍSKATE?

  • Analýzy verejných obstarávateľov.
  • Jedinečný nástroj na výkon vnútornej kontroly.
  • Možnosť porovnania s podobnými obstarávateľmi.
  • Prehľad realizovaných obchodov.

AUDIT A KONTROLA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejným obstarávateľom ponúkame naše analytické služby založené na praktických skúsenostiach s využitím databáz.

 

AUDIT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Vykonáme analýzu realizovaných verejných obstarávaní za vami vybrané obdobie so zameraním na zistenie vašich slabých a silných stránok. Porovnáme jednotlivé ukazovatele s rovnakými obstarávateľmi a navrhneme opatrenia na zvýšenie transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti jednotlivých postupov, zvýšenie počtu konkurentov v súťažiach či dosahovanie vyšších úspor v predkladaných ponukách.

PORADÍME PRI PRÍPRAVE SÚŤAŽE

Pri analýze verejných obstarávateľov dochádza k identifikácii rizík, silných a slabých stránok prípravy a realizácie súťaží. Vďaka výstupom z našich analýz je možné pristúpiť k úprave prípravnej fázy verejného obstarávania, odstrániť rizikové faktory a najmä súťaž zrýchliť, zabezpečiť vyššiu formu transparentnosti a hospodárnosti. Získate väčší počet uchádzačov, dosiahnete vyššie úspory a zároveň zabezpečíte ochranu pred nekalými praktikami zo strany uchádzačov alebo dodávateľov. Nebudete sa musieť obávať neoprávnených požiadaviek na zvýšenie cien počas plnenia zmluvy.

KONTROLA PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ponúkame pomoc pri kontrole realizovaných verejných obstarávaní, napríklad pred ohlásenou kontrolou Vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu, orgánom vnútornej kontroly akým je Hlavný kontrolór samosprávy. Do 7 pracovných dní vykonáme procesnú analýzu ukončených verejných obstarávaní a pripravíme vás na kontrolu.

MÁTE ZÁUJEM O SPRACOVANIE AUDITU?

Cenová ponuka je závislá od rozsahu požiadaviek na audit a tiež od veľkosti organizácie. Neváhajte nás kontaktovať a my vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

[contact-form to=”info@skolaobstaravania.sk” subject=”Analýzy obstastarávateľov – kontaktný formulár – správa”][contact-field label=”Meno” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Správa” type=”textarea”][/contact-form]

Návrat hore