Webinár – Smernica o verejnom obstarávaní

Webinár určený pre firmy, ktoré sa zúčastňujú verejných obstarávaní alebo pre tých, ktorí by sa súťaží radi zúčastnili. Skúsená lektorka vám poradí ako pripraviť úspešnú ponuku a na čo si dať pozor.

59,00 

Program:

  1. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  2. Ako obstarať nákupy do 10 tis. EUR, keď o nich ZVO nehovorí?
  3. Ako obstarať zákazky s nízkou hodnotou?
  4. Zverejňovať výzvy na predkladanie ponúk?
  5. Osloviť jedného alebo viacerých dodávateľov?
  6. Ako obstarávať v prípade havárie, či živelnej pohromy?
  7. Kto je v organizácii za čo zodpovedný?
  8. Platí aj pre externých poskytovateľov služby a odborných garantov
Návrat hore