Overujete vo verejných obstarávaniach konflikt záujmov? Zistili sme, že niektorých obstarávateľov to netrápi!

Na Slovensku je všetko možné. Dokonca aj situácie, kedy podklady pre verejnú súťaž pripravuje človek, ktorý je zároveň konateľom víťaznej zákazky. Alebo sa verejných tendrov zúčastňuje otec a syn, pričom obstarávateľovi to vôbec neprekáža. V takýchto prípadoch hovoríme o konflikte záujmov, o ktorom hovorí aj zákon o verejnom obstarávaní. V systéme TRANSPAREX. sme si pri analýzach verejných zákaziek všimli rôzne zaujímavosti, o ktorých píšeme aj v našom blogu.

Unikátne a presné dáta nepustia. Keď v tendri súťaží otec so synom, ide o kolúziu. Ak je však otec zamestnaný na ministerstve a cez verejnú súťaž nakupuje od firmy svojho syna, ide o značný konflikt záujmov. Na Slovensku to nie je žiadna novinka. Ako možno predísť tomu, aby v tendroch súťažili nezávislé firmy a aby bolo obstarávanie efektívne pre všetkých?

Jednou z možností je aj naša nová funkcionalita TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK™, vďaka ktorej si štátne inštitúcie a firmy môžu overiť, či s niekým nie sú v konflikte záujmov. Nech je ako chce, vo verejných tendroch ide aj o naše peniaze. Ale pekne po poriadku.

Pozrime sa napríklad na tento tender:

Konflikt záujmov v prípade výstavby komunitného centra v Buzici (Zdroj: transparex.sk)

V tendri na výstavbu komunitného centra v Buzici súťažila firma,  ktorej konateľom bola tá istá osoba, ktorá pripravovala aj súťažné podklady pre obec. Obec Buzica si to nevšimla až kým toto poručenie nezistil úrad pre verejné obstarávanie. Súťaž obec nakoniec musela zrušiť a vypísať ju nanovo. Dôsledok? Samospráve to prinieslo ďalšie náklady a tiež oneskorenie realizácie projektu. Ako je vlastne možné, že si obec takýto zjavný konflikt záujmov nevšimla? Porušila povinnosť aktívneho skúmania konfliktu záujmov a uspokojila sa s jednoduchým čestným vyhlásením zainteresovaných osôb.

Keď firma súťaží s ďalšou, ktorá ju vlastní

Pozreli sme sa v analýzach aj na Unique Medical s. r. o. – Kompletný analytický prehľad o pôsobení vo verejnom obstarávaní (Zdroj: trasparex.sk)

Najčastejším konkurentom firmy Unique Midical, s.r.o. býva v tendroch firma Ultramed, s.r.o. Obe spoločnosti sa už spolu ocitli v 298 súťažiach. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby spoločnosť Unique Medical, s.r.o. nebola vlastníkom spoločnosti Ultramed, s.r.o. Ani tento konflikt záujmov si obstarávatelia v zdravotníctve nevšimli. Ako je to možné? Netušíme.

Prečo by sme sa mali venovať konfliktu záujmov?

Konflikt záujmov upravuje aj zákon o verejnom obstarávaní. Opisuje ho ako situáciu, keď má zainteresovaná osoba, zamestnanec alebo vedúci pracovník, osobný alebo finančný záujem, ktorý môže ovplyvniť jeho nezávislé rozhodovanie o víťaznej zákazke. Existuje veľa druhov konfliktov záujmov.

Predstavme si politika, ktorý nominuje zodpovedného úradníka za rozhodnutia  o tendroch. Súťaže sa zúčastní  firma, ktorú vlastní politikov brat. Úradník môže mať v tomto prípade najmä osobný záujem, pretože ak vyhrá tá „správna firma“, nemusí sa obávať o svoje miesto alebo o prisľúbenú odmenu. Politik má zase finančný záujem, lebo ak vyhrá firma jeho brata, zarobí na tom celá rodina.

Ako identifikovať možný konflikt záujmov?

Dôležité je, aby štátne inštitúcie a firmy mali jasné pravidlá a nástroje, ako možno konflikt záujmov identifikovať alebo čo robiť, keď k nemu dôjde. V súkromnej sfére majú takýto systém napríklad banky, ktoré si zadefinujú tzv. osoby s osobitným vzťahom a pozorne sledujú obchody s nimi. Aj v každej nadnárodnej firme, ktorej záleží na efektívnom obstarávaní, existujú pravidlá, aby sa konfliktom záujmu predchádzalo. Firma si určí  ľudí, ktorí majú rozhodovaciu právomoc. Na druhej strane si zadefinuje okruh firiem, v ktorých majú ľudia s rozhodovacou právomocou finančný záujem. Tieto databázy následne slúžia na to, aby spoločnosť vedela efektívne monitorovať všetky obchody s firmami, kde dochádza k možnému konfliktu záujmov. Niekedy sa tieto obchody úplne zakážu. V prípade, že je konflikt záujmov len nepriamy, sú obchody povolené, no podliehajú detailnému sledovaniu.

Čo robiť, keď dôjde ku konfliktu záujmov?

Nebolo by celkom fér zakázať firmám vlastnených politikmi, ich rodinnými príslušníkmi alebo manažérmi štátnych podnikov akékoľvek obchody so štátom . Slovensko potrebuje, aby v krajine podnikali aj ľudia s reálnou podnikateľskou históriou. Na druhej strane však treba počítať s tým, že obchody medzi štátom a firmami, v ktorých majú politici istý vplyv alebo svoje väzby, budú vždy pod drobnohľadom verejnosti a vzbudzovať otázky.

Aj preto musia byť tieto obchody čo najviac transparentné a analyzované nezávislými štátnymi orgánmi. Je dôležité, aby niekto  preveroval, či takéto obchody prebehli na báze nezávislého vzťahu. V TRANSPAREX. vieme napríklad na základe dát spraviť jednoduchú  kvantitatívnu analýzu, kde porovnáme ako sa darilo firmám vlastneným politikmi v porovnaní s ostatnými firmami, porovnáme počet uchádzačov v tendroch týchto firiem na priemerný počet uchádzačov, analyzujeme vývoj ziskovosti firmy v čase a podobne.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali aj náš blog Dôvody odvolávania ministerky Kolíkovej – Elektronika, a.s. Ide o firmu Elektronika, a.s., ktorú vlastní brat ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Aj s pomocou našich unikátnych a komplexných dát cez systém TRANSPAREX. sme mohli rýchlo pripraviť analýzu dát spomínanej firmy a pozrieť sa bližšie na to, či v jej prípade mohlo dôjsť k prípadnému konfliktu záujmov. Dáta v tomto prípade hovoria jasne, firma podnikala transparentne.

Ako vám môže pomôcť TRANSPAREX.?

Bez spoľahlivých dát je akákoľvek kontrola verejných tendrov nemožná. V TRANSPAREX. to vieme a preto sa im venujeme. Analyzovali sme všetky verejné zákazky za posledných sedem rokov a zo systému vieme vyčítať, kto s kým súťažil, v akom tendri a akú cenu v súťaži ponúkol. Spolu s ďalšími centrálnymi dátami ako sú napríklad dáta z registra účtovných závierok, registra právnických osôb alebo registra konečných užívateľov výhod vieme s vysokou spoľahlivosťou identifikovať možný konflikt záujmov.

Verili by ste však, že štát tieto dáta vôbec nemá spracované a nesleduje ich?

Využite funkcionalitu TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK™

V TRANSPAREX. preto zavádzame funkcionalitu Konflikt-check, ktorú si teraz môžu objednať všetky firmy a štátne inštitúcie za veľmi výhodnú cenu. Ako súčasť našej služby vám ponúkneme aj vypracovanie vnútornej smernice na predchádzanie konfliktu záujmov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Podľa príručky ministerstva musí každý verejný obstarávateľ pri každej verejnej súťaži nielen vyhodnocovať konflikt záujmov, ale aj disponovať internou smernicou.

Pridajte Komentár

Návrat hore