Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum

Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty

O Konferencii

Do roku 2030 sú plánované investície do vedy a výskumu v hodnote 1 miliardy EUR.

Vláda SR schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Z rozpočtu pôjde do roku 2030 na výskum a vývoj 1 miliarda EUR ročne. Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou investícií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu.

Doterajšia prax však ukazuje, že veľkou prekážkou vedecko-výskumných projektov je proces verejného obstarávania

Trvá nekonečne dlho a chyby v procese obstarávania výskumných projektov rezultujú aj v korekcie, čím uberajú ďalšie peniaze z oblasti vedy a výskumu.

Pozývame Vás na konferenciu, ktorá je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu. V rámci programu vystúpia lektori s praktickými skúsenosťami. Program je zostavený tak, by účastník získal prehľad nielen o aktuálnych a plánovaných výzvach, ale príspevky sú zamerané aj na doterajšie aplikačné problémy a možnosti riešenia týchto problémov v oblasti obstarávania projektov vedy a výskumu.

Ak vás zaujíma:

– ako obstarávať zákazky v oblasti výskumu a vývoja a v čom sú špecifické,
– ako postupovať, ak na trhu existuje iba jeden dodávateľ,
– ako využiť inovatívne partnerstvo,
– kedy je dynamický nákupný systém výborné riešenie,
– aké sú limity a možnosti použitia priameho rokovacieho konania,
– ako nastaviť autorské práva pri zmluvných výskumoch (nielen) viacerých tímov
– aké sú skúsenosti s podávaním zdravotníckych vedeckých projektov, 
– aké projekty bude možné podporiť pre vedu a výskum,

potom na tejto konferencii nesmiete chýbať.

Hotel Bratislava,
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

7 hostí

Hostia

Juraj Tkáč

moderátor

Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Ivan Biacovský

LAWYALTIE, s.r.o.

Komplexné právne poradenstvo pre producentov a predajcov softwarových produktov, venuje právu duševného vlastníctva a správnemu právu najmä v oblasti farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania.

Zuzana Palkechová

PricewaterhouseCoopersadvisory s.r.o.

V spoločnosti PwC vedie tím, ktorý poskytuje služby v oblasti štátnej pomoci a investičných stimulov. Je expertkou na štátnu pomoc a prípravu schém štátnej pomoci, regionálnu investičnú pomoc a poradenstvo v oblasti notifikácie projektov IPCEI do Európskej Komisie. Má skúsenosti s EU fondami a poradenstvom v oblasti inovácií a vývoja formou odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. 

Martina Antošová

Univerzitná nemocnicamartin

Špecializuje sa na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine.

Roman Kuchár

Je konzultantom pre verejné obstarávanie viac ako 16 rokov a konzultantom v oblasti EÚ fondov viac ako 22 rokov. Zameriava sa na zákazky spolufinancované z EÚ fondov a iných podporných programov, a to vrátane výskumu a vývoja pre verejný sektor, súkromný sektor, a ich partnerské projekty.

Ivana Hodošiová

Enteris, s.r.o.

Je špecialistkou na verejné obstarávanie. Verejnému obstarávaniu sa venuje 14 rokov. Zameriava sa najmä na obstarávanie zákaziek v oblasti priemyslu, energetiky, životného prostredia a rozvoja regiónov.

Matúš Holubkovič

Havel & Partners

Advokát v ČR so špecializáciou na verejné obstarávanie. Pôsobí v advokátskej kancelárií Havel & Partners, ktorá  získala titul Právnická firma roku pre oblasť verejného obstarávania. Dlhodobo pôsobil na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže v pozícii vedúceho oddelenia kontroly kde získal jedinečné skúsenosti a know-how.

Marek Griga

V oblasti verejného obstarávania spája skúsenosti z pôsobenia u verejného obstarávateľa poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie ako i prípravy ponúk pre uchádzača z pozície interného zamestnanca. Počas dlhoročnej praxe nadobudol rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií, ako i prípravy ponúk. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti verejného obstarávania a spoluautorom Veľkého komentára k zákou o verejnom obstarávaní (WoltersKluver, 2016) ako i viacerých iných publikácií zameraných na verejné obstarávanie.

Program

09:00 – 10:00

Registrácia

10:00 – 10:20

Zuzana Palkechová

Predstavenie plánovaných výziev na financovanie projektov vedy a výskumu – Cieľom je poskytnúť informácie o plánovaných výzvach na posilnenie financovania podnikového výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti a iných programov ako aj zdieľanie praktických skúseností.

10:25 – 10:45

Martina Antošová

Skúsenosti s podávaním zdravotníckych vedeckých projektov, s čím sa potýkajú a na čo si dať pozor.

10:50 – 11:10

Roman Kuchár

Ako sme obstarávali zákazky v oblasti výskumu a vývoja. V čom spočívajú špecifiká takýchto projektov/zákaziek, a ako sa s nimi vysporiadať? Čo s tým, ak na trhu existuje iba jedno známe riešenie / jeden potenciálny dodávateľ? Dá sa vôbec zmeniť už vysúťažená položka v takejto zákazke?

11:10- 11:30

Coffe break

11:30- 11:50

Ivana Hodošiová

DNS – nástroj na efektívny nákup materiálového, technického zabezpečenia a inej operatívy vo vedeckých projektoch.

11:55- 12:15

Matúš Holubkovič

Inovatívne partnerstvo a podobné postupy, príklady skutočného použitia inovatívneho partnerstva z ČR, kedy má zmysel a kedy je vhodné voliť tradičnejšie metódy v projektoch vedy a výskumu.

12:20- 13:20

Obed

13:20- 14:00

Marek Griga

Limity ale aj možnosti použitia priameho rokovacieho konania, príklady rozhodovacej praxe uvo a súdov

14:00 – 14:20

Ivan Biacovský

Autorské práva, pri zmluvných výskumoch  (nielen) viacerých tímov

14:30 – 15:30

Diskusia

Diskusný panel zameraný na vybrané otázky pri obstarávaní vo vedecko-výskumných projektoch

Registrácia:

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Organizátor:

Matúš Džuppa

Zakladateľ školy obstarávania

Škola obstarávania

Prvý e-learningový portál pre vzdelávanie v oblasti verejného obstaárvania

ProWise, a.s.

Kúpeľná 3
080 01 Prešov
IČO: 51871998
IČ DPH: SK2120815785

Kontakt

mail: info@skolaobstaravania.sk
tel.:   0904 28 18 18

Organizačné pokyny:

  1. Na konferenciu môžete prihlásiť kliknutím na tlačidlo “Chcem sa zaregistrovať”.
  2. Cez registračný formulár môžete prihlásiť aj viacero osôb, do poznámky prosíme uviesť mená účastníkov konferencie.
  3. Na konferencii je zabezpečené občerstvenie vrátane obeda.
  4. Objednávky – v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry, využite pri vytváraní objednávky možnosť “platba prevodom na účet”, obratom Vám pošleme faktúru, ktorú budete môcť uhradiť.
  5. Ak potrebujete vystaviť predfaktúru, kontaktujte prosím podporu na info@skolaobstaravania.sk.
  6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu pri zabezpečení obsahu konferencie.
  7. Parkovanie je v mieste konania konferencie možné.
  8. Ak potrebujete písomné potvrdenie o účasti, prosíme, kontaktujte podporu na info@skolaobstaravania.sk

Partneri konferencie:

Návrat hore