Dodatkovanie k zmluve môže slušne navýšiť cenu zákazky. Viete, komu sa to podarilo najviac?

V médiách sa často píše o tom, ako sa formou rôzneho dodatkovania niekoľkonásobne zvyšuje vysúťažená suma zákazky. Človek by mal pocit, že je to úplne bežná prax. Na to, aká je realita, sme sa pozreli v našom systéme TRANSPAREX. Zaujímali nás zákazky, pri ktorých sa dodatkami podarilo najviac zvýšiť cenu i tie s najvyšším počtom dodatkov.

Urobiť dodatok k zmluve už vysúťaženej zákazky nie je také jednoduché. Zákon o verejnom obstarávaní taxatívne vymenúva, kedy sú tieto dodatky možné a v akej maximálnej výške. Príkladom, kedy môže dôjsť k uzavretiu dodatku, sú doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve a usporiadať nový tender, nie je ekonomicky výhodné.

Téma dodatkov je aj  otázkou komplexnosti zákazky. Stále však platí, že  čím je lepšie pripravené súťaž a zmluva, tým menej je potrebných dodatkov k nej.

V nasledujúcich štatistikách sme sa pozreli na rebríčky zákaziek a obstarávateľov podľa počtov dodatkov, ktoré uzavreli k zmluvám. Brali sme do úvahy iba  nadlimitné zákazky, pretože len u nich je   má verejnosť prehľad, ako sa jednotlivé zmluvy dodatkovali.

Absolútnym víťazom sú Slovenské elektrárne

Táto štatistika ukazuje, komu sa podarilo prostredníctvom dodatkov najviac zvýšiť cenu zákazky v relatívnom vyjadrení. Blahoželáme!

Z tabuľky vidíme, že absolútnym expertom na zvyšovanie ceny prostredníctvom dodatkov k zákazkám, sú Slovenské elektrárne, a.s.. Tieto nielenže „vyhrali“ súťaž o zákazku s najväčším relatívnym zvýšením ceny, ale zároveň sa v rebríčku TOP 10 vyskytli až 4 krát. Do tejto štatistiky sme zahrnuli len zákazky nad 1 mil. EUR.

Viete, ktoré zákazky boli s najviac navýšenou cenou?

Nasledujúca tabuľka uvádza rebríček zákaziek s najvyšším navýšením ceny v absolútnej hodnote pomocou dodatkov: 

Z tabuľky je zrejmé, že dodatkami sa dajú zvýšiť ceny o relevantné sumy, dokopy pre top 10 zákaziek to robí 258 mil. EUR. Najmä v prípade Slovenských elektrární, a.s. je zaujímavá kombinácia zvýšenia ceny aj v absolútnom aj relatívnom poňatí. 

Národná diaľničná spoločnosť vyhráva s najvyšším počtom dodatkov

Víťazom súťaže o zákazku s najvyšším počtom dodatkov je Národná diaľničná spoločnosť. Najviac dodatkovanou súťažou bola stavba úseku D3 Svrčinovec – Skalité, ktorá sa dodatkovala 86-krát a cena zákazky sa pritom navýšila o 7%.

Pozrite si rebríček zákaziek z najvyšším počtom dodatkov:

Ako vidieť zo štatistík, dodatkovanie zmlúv je relatívne bežná prax, ktorou sa dá navýšiť cena v absolútnom aj v relatívnom poňatí. Pri veľkých diaľničných zákazkách nás to vzhľadom na komplexnosť zákazky neprekvapuje, no zo štatistík vidieť, že pri niektorých obstarávateľoch je tento jav častejší ako pri iných. Stále platí, čím je lepšie pripravená súťaž a dohodnutá zmluva, tým menej dodatkov je potrebných. Pri navyšovaní ceny neprebieha súťaž, preto je to určite menej efektívna forma, ako keby sa cena vysúťažila počas tendra.

 

Ako môže TRANSPAREX. pomôcť verejným obstarávateľom znížiť dodatkovanie zmlúv?

  • Môžu získať prehľad o tom ako nastavujú tendre a zmluvy ostatní obstarávatelia
  • Môžu si pozrieť svoju štatistiku a poučiť sa z vlastných chýb
  • Verejnosť sa môže pozrieť ako obec či štátna inštitúcia hospodári s peniazmi nás všetkých

Pridajte Komentár

Návrat hore