Súťažné podklady

Aktuálny stav
Nezaregistrovaný
Cena
Zatvorené
Začať
Tento kurz bude čoskoro k dispozícii

Čo prináša tento kurz:

Súťažné podklady predstavujú základný dokument, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ odovzdáva záujemcom/uchádzačom informácie o vyhlásenej zákazke. Nie sú určené len na opis predmetu zákazky ale stanovujú pravidlá priebehu procesu verejného obstarávania, ktorými sa budú zúčastnené strany riadiť. Tiež detailne popisujú fungovanie budúceho obchodného vzťahu prostredníctvom zverejnených obchodných podmienok.

Čo všetko majú súťažné podklady obsahovať, aké je ich vnútorné členenie a ktoré skutočnosti je verejný obstarávateľ povinný popísať, to sa dozviete z nášho kurzu o súťažných podkladoch.

V kurze sa naučíte:

  • Čo sú súťažné podklady a na čo sú dobré
  • Aký je ich minimálny rozsah
  • Členenie a štruktúra súťažných podkladov
  • Zodpovednosť a záväznosť
  • Najčastejšie porušenia zákona pri tvorbe súťažných podkladov
  • Prílohy k súťažným podkladom

Študijný materiál ku kurzu:

  • Štruktúra súťažných podkladov
  • Vzor súťažných podkladov
  • Vzor príloh k súťažným podkladom
  • Vzorové čestné vyhlásenia

Hodnotenia a recenzie

0.0
Priem. Hodnotenie
0 hodnotení
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Aké máte skúsenosti? Radi by sme to vedeli!
Nenašli sa žiadne recenzie!
Zobraziť viac recenzií
Aké máte skúsenosti? Radi by sme to vedeli!